inon

נובמבר 12, 2019

מלכים ומנהיגים בגליל מטיילים עם 'אורות הגליל' – 17.12.2019

לרישום הקליקו כאן   לוחות זמנים לרישום הקליקו כאן
מרץ 22, 2018

סיורים למבוגרים

בעקבות אלי כהן בגולן – נטייל בסיור רכוב לאורך כמה מתחנות חייו של "האיש הבודד מדמשק"-אלי כהן הי"ד. נתוודע לאדם שהגיע לסיירת הסורית בתקופה שקדמה למלחמת […]
מרץ 22, 2018

טבריה בשביל הסנהדרין 

טבריה העתיקה  טבריה, עיר קסומה עם מבנים עתיקים לחופה המערבי של הכנרת. היא אחת מהערים החשובות של העם היהודי, אחת מארבע ערי הקודש, התחנה האחרונה של […]
מרץ 22, 2018

פעילויות בתוך שטח ביה"ס

ימי שיא של פעילויות בתוך שטח בית הספר בנושאים של שדאות, בישולי שדה, ואיכות הסביבה. ימי שיא של פעילויות בתוך שטח בית הספר בנושאים של שדאות, […]
מרץ 22, 2018

טיולי בר ובת מצווה

טיולי בר בת מצווה טקסט טיולי בר בת מצווה טקסט טיולי בר בת מצווה טקסט טיולי בר בת מצווה טקסט טיולי בר בת מצווה טקסט טיולי […]
מרץ 22, 2018

טיולים לחטיבות ביניים ותיכון

התכנית המוצעת לבתי ספר תיכון כוללת מסעות חינוך חווייתיים, סדנאות לגיבוש הקבוצה, מעגלי שיח, עבודה חקלאית והתנדבות. דוגמאות לתכניות: טיול נודד מחוף לחוף מסע לארץ הגליל […]
מרץ 22, 2018

טיולים לבית-ספר יסודי

אנו מציעים תכנית טיולים שנתית בהתאם לתכנית הליבה. התכנית כוללת סיורים בסביבה הקרובה, טיולים לפי הנושאים הלימודיים, ולפי הנושא השנתי של משרד החינוך. בנוסף להדרכה המקצועית, […]
מרץ 22, 2018

מועדון טיולים 'טבע נגיש לכל'

"טבע נגיש לכל", הנו מועדון טיולים למשתתפים עם מש"ה  אשר מבסס עידוד וקידום תהליכי גדילה, יוזמה וסינגור עצמי. הטיולים והנופשים מתוכננים מתוך השקעת מחשבה רחבה ועמוקה […]

חייג כעת